Όροι χρήσης της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Πληρωμής Λογαριασμού

  1. H υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμού (στο εξής «Η Υπηρεσία») μέσα από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας Εταιρεία Παροχής Φυσικού Αερίου Αττικής είναι διαθέσιμη στους επισκέπτες / πελάτες της ιστοσελίδας www.fysikoaerioellados.gr/e-payment. Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να πληρώσουν/εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους αρκεί να έχουν στην κατοχή τους τον 12ψήφιο κωδικό πελάτη, όπως αυτός αναγράφεται στον λογαριασμό του που αποστέλλεται στον καταναλωτή.

  2. Η πληρωμή λογαριασμών είναι δυνατή με τη χρήση οποιασδήποτε πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Visa ή MasterCard έκδοσης οποιασδήποτε Τράπεζας, Diners και American Express. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με την τράπεζα Alpha Bank, η οποία παρέχει ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

  3. Η συναλλαγή πραγματοποιείται σε νόμισμα ευρώ (€).

  4. Οι Χρήστες μπορούν να καταβάλουν το πλήρες υπόλοιπο του τελευταίου λογαριασμού τους ή ένα τμήμα αυτού με κατώτατο όριο ένα ευρώ (1€).

  5. Οι πληρωμές που γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας ολοκληρώνονται μέσα σε τουλάχιστον 24 ώρες, και μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος γίνεται ενημέρωση του υπολοίπου του μητρώου για την διενέργεια της ανωτέρω πληρωμής καθώς και του ιστορικού πληρωμών.

  6. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών δεν συλλέγονται από την εταιρική μας ιστοσελίδα. Η οθόνη στην οποία εισάγονται τα στοιχεία αυτά είναι στο περιβάλλον των συστημάτων της τράπεζας Alpha Bank και τα δεδομένα επεξεργάζονται απευθείας από αυτήν χωρίς την παρέμβαση της Εταιρείας Παροχής Φυσικού Αερίου Αττικής. Κατά συνέπεια η Εταιρεία Παροχής Φυσικού Αερίου Αττικής δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται σε καμία φάση στοιχεία πιστωτικών καρτών ούτε και αναμιγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στην πραγματοποίηση της πληρωμής. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστικής τους κάρτα οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους.

  7. Η Εταιρεία Παροχής Φυσικού Αερίου Αττικής λαμβάνει τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω διαδικτύου. Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, αριθμός μητρώου συνδρομητή, ποσό πληρωμής), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία Παροχής Φυσικού Αερίου Αττικής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της πληρωμής, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται από την Εταιρεία μας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την ανωτέρω συνεργαζόμενη για την παρούσα υπηρεσία τράπεζα και διαγράφονται, όταν επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τηρούνται. Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε και ρητά συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο από την Εταιρεία Παροχής Φυσικού Αερίου Αττικής όσο και από την τράπεζα Alpha Bank κατά την χρήση της Υπηρεσίας.

  8. Οι πελάτες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απόρρητου των στοιχειών τους και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, όπως αυτές παρέχονται από την Εταιρεία Παροχής Φυσικού Αερίου Αττικής και σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, έχοντας υπόψη τους ότι οι κανόνες ορθής συμπεριφοράς πρέπει να διαφυλάσσονται και κατά τη χρήση των εφαρμογών αυτών. Ακόμα οι πελάτες αποδέχονται ότι απαγορεύεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανά κενά ασφάλειας των συστημάτων της Εταιρίας προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών, να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσουν κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων. Σε περίπτωση που ο πελάτης αντιληφθεί κάποιο περιστατικό σχετικό με την ασφάλεια των στοιχείων του ή των συναλλαγών του θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών και να αναφέρει το πρόβλημα. Τέλος σε κάθε περίπτωση που υποπίπτει στην αντίληψη του πελάτη μη ορθή συμπεριφορά και χρήση των εφαρμογών, πρέπει να ειδοποιεί άμεσα τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών και να καταγγέλλει το περιστατικό. Η Εταιρεία Παροχής Φυσικού Αερίου Αττικής παρέχει τη δυνατότητα τέτοιας καταγγελίας ή για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεφωνικά στο 18 1133 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση customerservice@fysikoaerioellados.gr. Ο πελάτης πρέπει να κατανοήσει ότι είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη του στο διαδίκτυο και να μην χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες εφαρμογές με παράνομο ή αντισυμβατικό τρόπο. Ως παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών, λογίζεται και κάθε περίπτωση παραβίασης του νόμου και ιδίως παραβατικής συμπεριφοράς εκβιασμού, λιβελογραφίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, ρατσιστικής μεταχείρισης, παιδοφιλίας, παρακολούθησης ή διαρροής απόρρητων πληροφοριών, κ.ο.κ.

  9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι καθώς και οι εφαρμοστέες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/97, Κανονιστική πράξη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1/1999) και της Πολιτικής Απορρήτου Επικοινωνιών & Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.